Profil spoločnosti

Sme presvedčení, že veci ktoré robíme, robíme lepšie ako všetci ostatní, alebo k tomu razantne smerujeme.

Ponúkame

kompletnú škálu činností súvisiacich s prípravou a realizáciou telekomunikačných inštalácií a stavieb: 
 • inštalácie anténnych systémov GSM, UMTS, LTE, a MW spojov
 • technologickú a elektroinštalačnú montáž
 • kontrolu a meranie potrebných parametrov inštalácií
 • oživenie technologických zariadení BTS, MW spojov a uvedenie ich do prevádzky
 • akvizičnú a inžiniersku činnosť
 • prípravné a projekčné práce
 • stavebné dodávky
 • dodávku a montáž oceľových konštrukcií
 • dodávku a montáž metalických a optických rozvodov

prípravu a realizáciu občianskych a priemyselných stavieb: 

 • prípravné a projekčné práce
 • inžiniersku činnosť
 • stavebné dodávky
 • výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru

verejné obstarávanie:

 • komplexné zabezpečenie procesu verejného obstarávania
 • konzultácie v súvislosti s verejným obstarávaním
 • poradenstvo a vypracovanie ponúk do verejného obstarávania pre uchádzačov

Filozofia

Trvalo sa usilujeme o plnú dôveru našich partnerov a o to, aby spoločnosť 3Connect bola zárukou kvality.

Vízia spoločnosti

Prinášať najlepšie riešenia pre potreby a očakávania partnerov s dôrazom na profesionálny prístup k zákazníkom. Chceme prichádzať s inovatívnymi riešeniami v každodennom pracovnom živote, ktoré sa podpíšu na stabilite a úspechu našej spoločnosti.

Náš tím

3Connect, s.r.o. je ambiciózna a postupne sa rozvíjajúca firma, ktorá vznikla spojením šikovných mladých ľudí, ktorí nazbierali profesionálne skúsenosti z praxe na rôznych úrovniach a po rokoch si založili vlastnú firmu. Jadro spoločnosti tvoria pracovníci s viac ako 10 ročnými skúsenosťami v oblasti prípravy a realizácie telekomunikačných stavieb a inštalácií. Poznáme osobitosti trhu, a preto dobre rozumieme potrebám našich zákazníkov.